Wyniki Wyzwania Tematycznego - Pory roku: Lato


Wyzwanie Tematyczne - Style: Pop art


Wyniki Wyzwania Forma - Opaska


Wyzwanie ~ Paleta barw ~ 4 ~

 

Mollie Potrafi

Obserwatorzy