Regulamin

Niniejszy Regulamin powstał w celu objaśnienia panujących zasad dotyczących udziału w Wyzwaniach Kreatywnego Kufra. Jego zadaniem jest znormalizowanie i zebranie w jednym miejscu wszystkich istotnych informacji dotyczących poszczególnych wyzwań, nagród, terminów etc.

Anna i Nurrgula, oraz aktualne Projektantki, zobowiązują się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.Jednocześnie wszystkie osoby biorące udział w wyzwaniach, zwane w dalszej części Uczestnikami, są zobowiązane do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania punktów ich dotyczących.

Wszystkie zdjęcia publikowane na łamach Kreatywnego Kufra chronione są prawami autorskimi. Zespół Kreatywnego Kufra wyraża zgodę na kopiowanie i udostępnianie banerów wyzwaniowych oraz baneru Kreatywnego Kufra. Wszelkie materiały graficzne sponsorów oraz uczestników wyzwań zostały umieszczone za zgodą autorów.

1. POJĘCIA OGÓLNE

1.1. Kreatywny Kufer to blog założony przez Anne, współprowadzony przez Nurrgulę, który powstał z pasji i chęci wspomagania osób kreatywnych, amatorów wykonujących przedmioty ręcznie, a także w celu promowania ich prac z zakresu biżuterii hand-made.

1.2. Uczestnik jest osobą, która do wyzwania może zgłosić jedną prace biżuteryjną wykonaną przez siebie, pracę nową, nigdzie wcześniej niepublikowaną, z zaznaczeniem, że komplet biżuterii należy traktować jako odrębne prace (np. kolczyki – jedna praca, bransoletka – druga praca etc).

2. WYZWANIE

2.1. Wyzwaniem nazywana jest zabawa odbywająca się raz w miesiącu trwająca od 2 do 28  każdego miesiąca, polegająca na wyłonieniu ze zgłoszonych prac tych najlepiej ilustrujących zadany temat.

3. UCZESTNICY

3.1. Udział w Wyzwaniach mogą wziąć osoby, które hobbystycznie zajmują się wykonywaniem biżuterii. Kreatywny Kufer i jego Projektantki postawiły sobie za cel wspieranie hobbystów i domorosłych twórców biżuterii, dlatego też to oni stanowią grupę Uczestników.

3.2. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną prace do każdego wyzwania. Musi być ona nowa, wykonana specjalnie na Wyzwanie oraz nigdzie wcześniej niepublikowana. Prace można opublikować na stronie/blogu/fanpage'u w momencie zgłoszenia jej na wyzwanie.  Zgłaszaną pracę należy podpisywać imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.

3.3. Uczestnik zgłasza prace do wyzwania za pomocą programu Inlinkz, do którego link i instrukcję obsługi znajdzie w specjalnej zakładce na blogu.

3.4. Uczestnik biorący udział w Wyzwaniu zobowiązany jest do umieszczenia baneru danego wyzwania na swojej stronie internetowej, blogu lub facebook’u, jeśli taką stronę posiada.

3.5. Uczestnik zgłaszając pracę na wyzwanie za pomocą Inlinkz wyraża zgodę na publikowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich zdjęć przez Kreatywny Kufer. Jednocześnie zgłaszając się do udziału w wyzwaniu akceptuje jego regulamin.

3.6. Uczestnik zgłaszając pracę do wyzwania oświadcza, że jest jej autorem, posiada do niej prawa autorskie oraz jest świadomy, że w przeciwnym przypadku łamie prawo opisane w Ustawie o prawach autorskich ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.). 

3.7. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości informację, że Kreatywny Kufer nie ma prawnych możliwości ani odpowiedniego autorytetu potrzebnego do rozstrzygania sporów wynikających z pogwałcenia praw autorskich. Dlatego też Kreatywny Kufer nie staje po żadnej ze stron podobnych sporów i pozostawia taką sytuację do rozwiązania stronom w sporze uczestniczącym oraz odpowiednim organom państwowym.

4. PRACE WYZWANIOWE

4.1. Praca wyzwaniowa może zostać wykonana z dowolnych materiałów, musi jednak być to biżuteria wykonana w formie: kolczyków, klipsów, wisiorka, naszyjnika, pierścionka, bransoletki, spinki, opaski, broszki. Wszystkie te formy muszą nosić znamiona pracy ręcznie wykonanej - hand made.

4.2. Prace wyzwaniowe powinny być sfotografowane w taki sposób, aby było widać możliwie jak najwięcej szczegółów, na jednolitym tle oraz przy odpowiednim oświetleniu, aby zdjęcia ukazywały rzeczywisty kolor  i kształt użytych materiałów.

4.3. Prace przechodzą wstępny proces eliminacji polegający na sprawdzeniu ich zgodności z zasadami określonymi w Wyzwaniu.

4.4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń projektantki zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji pracy i jej odsunięcia od udziału w wyzwaniu bez informowania o tym autora pracy.

5. DECYZJA O PRZYZNANIU NAGRODY

5.1. Decyzję o przyznaniu nagród podejmują Projektantki lub w niektórych przypadkach Sponsorzy.

5.2. Na decyzję wpływu nie mają czas ani kolejność zgłoszonych prac. Pod uwagę brana jest jedynie zgodność pracy konkursowej z zasadami Wyzwania opisanymi na blogu, a także staranność wykonania, oryginalność, kreatywność, zastosowane materiały oraz niepowtarzalność.

5.3. Osoby wyróżnione otrzymują nagrodę drogą mailową na adres mailowy podany w aplikacji Inlinkz podczas zgłaszania pracy.

6. NAGRODA

6.1. Nagrodami są bony, do wykorzystania na zakupy w podanym w wyzwaniu sklepie w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od otrzymania kodu. Zwycięzca otrzymuje kod drogą mailową. Nagrody nie obejmują kosztów wysyłki.

7. WYRÓŻNIENIE

7.1 Zwycięzca poza nagrodą otrzymuje wyróżnienie przyznawane przez Projektantki Kreatywnego Kufra. Wyróżnienie w postaci bannera Uczestnik może zamieścić na swojej stronie internetowej/blogu/facebook'u jeśli taką posiada.

8. USTALENIA KOŃCOWE

8.2. Wszelkie pytania, sugestie i zastrzeżenia dotyczące zarówno Regulaminu, a także działalności Kreatywnego Kufra należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projektantkikufra@gmail.com.

Ostatnia korekta regulaminu: 02.01.2016 r.
 

Mollie Potrafi

Obserwatorzy